BIOFOS Ressourcepris 2017

I efteråret 2017 bliver BIOFOS Ressourcepris uddelt for anden gang. Ressourceprisen er en påskønnelse til de mange mennesker, der gør en stor indsats for spildevandsbranchen. 

Det er den ekstraordinære indsats, der hædres med Ressourceprisen. Sidste år gik prisen og de 50.000 kr. til spildevandsbranchens faglige fyrtårn, Gert Petersen. Nu har du chancen for at nominere en, du kender til prisen i 2017.

BIOFOS Ressourcepris kan tildeles en eller flere personer i forening, en institution, en organisation eller en offentlig/privat virksomhed.

“Spildevandsområdet er i rivende udvikling i disse år. Der bliver fokuseret på at producere energi, og vi har brug for nyudvikling i samarbejde mellem virksomheder og medarbejdere. Derfor glæder jeg mig til at læse de mange forslag til nomineringer af Ressourceprisen 2017, ” siger teknisk direktør hos BIOFOS, Jens Prisum.

Ressourceprisen tildeles ud fra et af følgende tre kriterier                                  

  • Personen/organisationen har via forskning eller udviklingsarbejde opnået ekstraordinære, væsentlige eller nyskabende resultater inden for spildevandsrensning
  • Personen/organisationen har i en årrække bidraget til udviklingen af spildevandsrensningen i Danmark
  • Personen/organisationen har gennem undervisning eller formidling bidraget til information/viden om spildevandsrensning

Spildevandsrensning omfatter alle værdiskabende processer ved udnyttelsen af spildevandet, fx reduktion af ressourceforbrug, reduktion af påvirkning af miljø og klima samt nyttiggørelse af spildevandets ressourcer.

Nomineringer                                                                                                                                    

Forslag til nomineringer kan fremsættes af alle med en skriftlig begrundelse på højst én A4-side. sidste frist for nomineringer er den 1. oktober 2017.

Materiale sendes til: post@biofos.dk. I emnefelt skrives “BIOFOS Ressourcepris”.

Priskomité afspejler bredden i BIOFOS Ressourcepris  

Prismodtageren udvælges blandt de indstillede af en priskomité, der selv kan fremsætte forslag til nomineringer. Priskomiteen fastsætter kriterierne for at bedømme de nominerede, dog kan medarbejdere i BIOFOS ikke modtage prisen.

Priskomitéen er sammensat af personer med stor indsigt i branchen og i de kriterier, prisen uddeles efter. Priskomiteen er under ledelse af Leo Larsen, bestyrelsesformand i BIOFOS, og består desuden af Mogens Henze, professor emeritus fra DTU, Morten Fjerbæk, adm. direktør i EnviDan A/S samt Jens Prisum teknisk direktør i BIOFOS.

Prisoverrækkelse                                                                                                                    

Modtageren af BIOFOS Ressourcepris modtager 50.000 kroner. Prisuddelingen sker én gang årligt i forbindelse med et brancherelevant arrangement.

Spørgsmål rettes til Jens Prisum, teknisk direktør BIOFOS. Mail: jmp@biofos.dk

Her kan du læse om årets vinder af BIOFOS Ressourcepris 2017.

Her kan du læse om sidste års vinder.

Her kan du læse fundats for BIOFOS Ressourcepris