Certificeret ledelsessystem

 

BIOFOS 365 er et værktøj til aktivitetsbaseret planlægning og en realisering af vor strategi’s målsætninger
Vi vil arbejde for mere forudsigelighed og færre overraskelser. Vi går efter at opfylde vores strategi, og når vi ændrer mål, skal vi også ændre vores handlinger. Strategien er dermed levende.

Vores ledelsessystem er opbygget som en styringscyklus af processer og aktiviteter, der tilsammen dokumenterer og sikrer en løbende forbedring af BIOFOS’ præstation – hvad enten det gælder miljø, arbejdsmiljø eller effektivitet.

 

BIOFOS 365 skal realisere strategien ved at fremme

▪ gennemsigtighed og kvalitet i processer
▪ synlighed af afhængigheder og snitflader på tværs
▪ engagement og decentralisering
▪ optimal udnyttelse af ressourcer, tid og medarbejdere
▪ systematisk vidensdeling
▪ performance, hvad angår mål og leverancer
▪ overblik over væsentlige risikoforhold
▪ en sikker og sund arbejdsplads
▪ løbende forbedringer
▪ en kultur, hvor vi forebygger og retter fejl

BIOFOS 365 dokumenterer de processer og – aktiviteter, der tilsammen beskriver, hvad det er vigtigt at opnå, hvordan vi opnår det, og hvordan vi dokumenterer dette.

BIOFOS 365 er opbygget i overensstemmelse med certificeringskrav jf. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 og er vores interne ledelsesværktøj.

John Buur Christiansen, adm. Direktør

Vil du vide mere
Kontakt QHSE-koordinator Hanne Bille mail: hb@biofos.dk for info om certificeringer.

Her kan du se hvilke områder og lokaliteter Ledelssystemet BIOFOS 365 dækker
Klik på grafik for at se den fulde beskrivelse af BIOFOS 365