Leverandør

BIOFOS A/S
CVR-nummer 25601920
Refshalevej 250
1432 København K
EAN-nummer: 5790002135569

BIOFOS Lynettefællesskabet A/S
CVR-nummer 25607988

BIOFOS Spildvandscenter Avedøre A/S
CVR-nummer 25607996

BIOFOS Holding A/S
CVR-nummer 25608925

Indkøbs- og udbudspolitik – BIOFOS
Indkøbs- og udbudspolitikken har til formål at skitsere rammerne for indkøb og udbud i BIOFOS koncernen.Politikken dækker ethvert indkøb, herunder indkøb af varer, tjenesteydelser, bygge- og anlægsopgaver samt leje- og leasingaftaler.

Her finder du Indkøbs- og udbudspolitik – BIOFOS

BIOFOS’ almindelige indkøbs- og leveringsbetingelser
BIOFOS’ almindelige indkøbs- og leveringsbetingelser er gældende ved BIOFOS’ indkøb af varer og tjenesteydelser. Betingelserne regulerer bl.a. vilkår omkring leveringsforpligtelser, pris, betalingsbetingelser, misligholdelse, opsigelse mv. Betingelserne kan alene fraviges i særlige tilfælde og ved skriftlig aftale mellem parterne.

Du kan læse betingelserne her.