Organisation

BIOFOS har en meget flad organisation med ét niveau af personaleledelse mellem direktionen og den enkelte medarbejder