Slammodtagelse

Vi modtager kun flydende affald fra BIOFOS oplandskommuner.

Inden aflevering af flydende affald skal der oprettes en bruger i www.SlamPlus.dk Efterfølgende er det muligt at deklarere afleveringer digitalt.

Det anbefales at chauffører har en tablet/smartphone til at deklarere afleveringer. Det er dog også muligt at udfylde en deklaration på touchscreen, som er opstillet på modtagestationerne på Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Avedøre.

Åbningstid for modtagelse af sugevogne

Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Avedøre
Mandag – tirsdag kl. 7.00 – 15.00
Onsdag – torsdag – fredag kl. 7.00 – 14.00

Vi modtager flydende ikke-farligt affald såsom:

  • Spildevandsslam
  • Septiktankslam
  • Slam fra pumpebrønde, fedtudskillere og fedtfang

Vi modtager ikke olie- og kemikalieaffald!