Strategi

MISSION
Vi skaber bæredygtigt vandmiljø
og udvínder ressourcer
til nytte og gavn
for dig og din by

VISION
Vi vil være branchens mest effektive til at håndtere spildevand og udvinde ressourcerne.
Vi vil være teknologisk førende og have det mest attraktive kompetencemiljø.

Du kan hente vores strategi her: Strategi for BIOFOS 2015-2020