Udbud

Udbud af afhentning af flyveaske og røggasrestprodukt til nyttiggørelse
BIOFOS skal i udbud om afhentning af flyvaske og røggasrestprodukt fra BIOFOS to forbrændingsanlæg i hovedstadsområdet. Inden udbuddet igangsættes, ønsker BIOFOS at gå i dialog med markedet omkring den i forhåndsmeddelelsen beskrevne problematik. Derfor inviterer BIOFOS interesserede leverandører til et dialogmøde.
Læs mere

Udbud af levering af polymer
BIOFOS skal i udbud om levering af polymer til BIOFOS’ tre anlæg i hovedstadsområdet. Inden udbuddet igangsættes, ønsker BIOFOS at gå i dialog med markedet omkring den i forhåndsmeddelelsen beskrevne problematik. Derfor inviterer BIOFOS interesserede leverandører til et dialogmøde.
Læs mere

Udbud/konkurrenceudsættelse af systemhus og rammeaftale om programmering i SCADA og PLC
BIOFOS skal i gang med udbud/konkurrenceudsættelse af systemhus og rammeaftale om programmering i SCADA og PLC og ønsker i den forbindelse at invitere markedet til et dialogmøde.
Læs mere

Udbud af pleje af grønne områder og vintertjeneste
BIOFOS skal i gang med et udbud af pleje af grønne områder og vintertjeneste og ønsker i den forbindelse at invitere markedet til et dialogmøde. Interesserede aktører inviteres til en fælles fri snak om, forskellige emner relateret til udbuddet. Formålet med dialogmødet er at forsøge, at få udbuddet og materialet afstemt i forhold til, hvad markedet kan levere.
Læs mere

[Afsluttet]Udbud af kontrakt om drift, vedligeholdelse og support af IT-Infrastruktur
BIOFOS er gået i et samlet udbud med forhandling om en kontrakt der omfatter drift, vedligeholdelse og support af IT-infrastruktur. De forskellige krav til IT-infrastrukturen er opdelt i 4 hovedområder for at give et bedre overblik over de enkelte delelementer

[Afsluttet]Udbud af revision og rådgivningsydelser for regnskabsårene 2017-2019
Udbuddet vedrører en rammeaftale og gennemføres, som et udbud med forhandling. HOFOR gennemfører udbuddet på vegne af BIOFOS.

[Afsluttet]Udbud af forsikringer
BIOFOS har været i udbud med forhandling om nedenstående forsikringer. Udbuddet er gennemført og kontrakterne indgået.

– Bygning og løsøreforsikring for BIOFOS Lynnettefællesskabet A/S
– Bygning og løsøreforsikring for BIOFOS Spildevandscentret Avedøre A/S
– Erhvervs- og produktansvarsforsikring inkl. professionelt ansvar
– Arbejdsskadeforsikring

[Afsluttet]Udbud af aftale om levering, idriftsættelse og årlig service af slamspejlsmålere
Udbuddet omfatter løbende levering og idriftsættelse af i alt 64 slamspejlsmålere og en række controllere til Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen samt aftale på årlig service. Serviceaftalen udbydes for en 5-årig periode.