Udbud

Udbud af rammeaftale om levering af kemikalier
BIOFOS og HOFOR har offentliggjort et begrænset EU-udbud af ”Udbud af kemikalier”. Udbud omfatter i alt 7 delaftaler med følgende kemikalier.
Læs mere

Udbud af afhentning af flyveaske og røggasrestprodukt til nyttiggørelse
BIOFOS skal i udbud om afhentning af flyvaske og røggasrestprodukt fra BIOFOS to forbrændingsanlæg i hovedstadsområdet. Inden udbuddet igangsættes, ønsker BIOFOS at gå i dialog med markedet omkring den i forhåndsmeddelelsen beskrevne problematik. Derfor inviterer BIOFOS interesserede leverandører til et dialogmøde.
Læs mere

Udbud af levering af polymer
BIOFOS skal i udbud om levering af polymer til BIOFOS’ tre anlæg i hovedstadsområdet. Inden udbuddet igangsættes, ønsker BIOFOS at gå i dialog med markedet omkring den i forhåndsmeddelelsen beskrevne problematik. Derfor inviterer BIOFOS interesserede leverandører til et dialogmøde.
Læs mere

Udbud/konkurrenceudsættelse af systemhus og rammeaftale om programmering i SCADA og PLC
BIOFOS skal i gang med udbud/konkurrenceudsættelse af systemhus og rammeaftale om programmering i SCADA og PLC og ønsker i den forbindelse at invitere markedet til et dialogmøde.
Læs mere

Udbud af pleje af grønne områder og vintertjeneste
BIOFOS A/S har offentliggjort et begrænset EU-udbud af ”Pleje af grønne områder og vintertjeneste. Udbud omfatter pleje af grønne områder og vintertjeneste på de 3 renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen samt 9 mindre lokationer (pumpestation, regnvandsbassin mv.).
Læs mere

[Afsluttet]Udbud af kontrakt om drift, vedligeholdelse og support af IT-Infrastruktur
BIOFOS er gået i et samlet udbud med forhandling om en kontrakt der omfatter drift, vedligeholdelse og support af IT-infrastruktur. De forskellige krav til IT-infrastrukturen er opdelt i 4 hovedområder for at give et bedre overblik over de enkelte delelementer

[Afsluttet]Udbud af revision og rådgivningsydelser for regnskabsårene 2017-2019
Udbuddet vedrører en rammeaftale og gennemføres, som et udbud med forhandling. HOFOR gennemfører udbuddet på vegne af BIOFOS.

[Afsluttet]Udbud af forsikringer
BIOFOS har været i udbud med forhandling om nedenstående forsikringer. Udbuddet er gennemført og kontrakterne indgået.

– Bygning og løsøreforsikring for BIOFOS Lynnettefællesskabet A/S
– Bygning og løsøreforsikring for BIOFOS Spildevandscentret Avedøre A/S
– Erhvervs- og produktansvarsforsikring inkl. professionelt ansvar
– Arbejdsskadeforsikring

[Afsluttet]Udbud af aftale om levering, idriftsættelse og årlig service af slamspejlsmålere
Udbuddet omfatter løbende levering og idriftsættelse af i alt 64 slamspejlsmålere og en række controllere til Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen samt aftale på årlig service. Serviceaftalen udbydes for en 5-årig periode.