Udbud

Udbud af forsikringer
BIOFOS er gået i udbud med forhandling om følgende forsikringer:

– Bygning og løsøreforsikring for BIOFOS Lynnettefællesskabet A/S
– Bygning og løsøreforsikring for BIOFOS Spildevandscentret Avedøre A/S
– Erhvervs- og produktansvarsforsikring inkl. professionelt ansvar
– Arbejdsskadeforsikring
Læs mere

Udbud af aftale om levering, idriftsættelse og årlig service af slamspejlsmålere
Udbuddet omfatter løbende levering og idriftsættelse af i alt 64 slamspejlsmålere og en række controllere til Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen samt aftale på årlig service. Serviceaftalen udbydes for en 5-årig periode.
Læs mere

Udbud af pleje af grønne områder og vintertjeneste
BIOFOS skal i gang med et udbud af pleje af grønne områder og vintertjeneste og ønsker i den forbindelse at invitere markedet til et dialogmøde. Interesserede aktører inviteres til en fælles fri snak om, forskellige emner relateret til udbuddet. Formålet med dialogmødet er at forsøge, at få udbuddet og materialet afstemt i forhold til, hvad markedet kan levere.
Læs mere