Udbud

Udbud af rammeaftale om afhentning af slamaske til genanvendelse
Udbuddet er gennemført og BIOFOS har indgået rammeaftale om afhentning af tør slamaske til genanvendelse. Rammeaftalen fastlægger priser pr. ton for afhentning af tør slamaske til genanvendelse. Rammeaftalen omfatter løbende afhentning af ca. 5.000 tons tør slamaske pr. år på Renseanlæg Lynetten (EAK-kode 190113) og løbende afhentning af ca. 3.000-5.000 tons tør slamaske pr. år på Renseanlæg Avedøre (EAK-kode190113).

Udbud af kemikalier
Udbuddet er gennemført og BIOFOS har indgået rammeaftaler på kemikalier til vandbehandling på vegne af BIOFOS og HOFOR. Rammeaftalerne indeholder 3 delaftaler med forskellige kemikalier.

Annoncering af fælles visualiseringssystem
Annonceringen er gennemført og BIOFOS har på vegne af BIOFOS og 8 andre forsyninger at indgået kontrakt om et fælles visualiseringssystem, som skal udvikles efter agil metode i samarbejde med en leverandør.

Der skal i visualiseringssystemet samles og vises udvalgte data fra forsyninger og renseanlæg. Data vil være både online data og opsamlede historiske data der præsenteres i en fælles brugergrænseflade. Man får således en fælles platform, der viser status for kloaksystem og renseanlæg på baggrund af udvalgte onlinedata og som også giver mulighed for at vise historiske data til analyse og kalibrering af afløbsmodeller.
På forhånd tak.

Udbud af rådgivning – Renseanlæg A-Z
Udbuddet er gennemført og BIOFOS har indgået rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand for Renseanlæg A-Z.

Udbud af rammeaftale om levering af håndværkerydelser
Udbuddet er gennemført  og BIOFOS har indgået rammeaftaler om levering af håndværkerydelser på alle BIOFOS’ adresser indenfor BIOFOS-koncernen. Der er indgået rammeaftaler indenfor fire håndværksmæssige faggrupper, herunder smedeområdet, snedker- og tømrerområdet, VVS- installatør- og blikkenslagerområdet samt el-installatørområdet. Rammeaftalerne dækker almindelige mindre vedligeholdelsesopgaver, reparationer og udskiftninger på alle bygninger og produktionsanlæg, herunder forbrændingsanlæg, i BIOFOS-koncernen.

Udbud af rammeaftale for tankeftersyn
Udbuddet er gennemført og BIOFOS har indgået en samlet rammeaftale for service på skraberudrustning i primærtanke (forklaringstanke) på renseanlæg Lynetten og sekundærtanke (efterklaringstanke) på renseanlæg Lynetten og renseanlæg Damhusåen.

Udbud af rammeaftale for slamsugning
Udbuddet er gennemført og BIOFOS har indgået en samlet rammeaftale for tørstofsugning, samt suge- og spuleopgaver på Renseanlæg Lynetten, Renseanlæg Avedøre, Renseanlæg Damhusåen, Dragør Renseanlæg samt en række pumpestationer og regnvandsbassiner tilknyttet BIOFOS i Hovedstadsområdet.

Udbud af rengøringsservice mv.
Udbuddet er gennemført og BIOFOS har indgået en offentlig kontrakt på rengøringsservice i varierende omfang med serviceopgaver (bl.a.. anretning af mad i kantine, oprydning/opvask efter frokost mv.) på BIOFOS tre rensningsanlæg.