Vores opgaver

Solcelleanlæg 1

  • På vores tre renseanlæg modtager og renser vi årligt ca. 120 mio. m³ vand fra omkring 1,2 mio. indbyggere i hovedstadsområdet.
  • Vi behandler og afbrænder spildevandsslam fra egne anlæg og modtager slam til afbrænding fra en række forsyninger.
  • Vi producerer CO2-neutral strøm, gas og fjernvarme til forsyningsnettet.
  • Vi arbejder med udvikling af miljørigtige løsninger til effektiv drift af renseanlæg og kloakforsyning.
  • Vi ejer og driver det regionale afløbssystem, der modtager og transporterer spildevand til Renseanlæg Avedøre fra 10 kommuner vest for hovedstaden.
  • Vi arbejder med kapacitetsplanlægning og gennemfører online måleprogrammer af vandføring i kommunale kloaksystemer til brug i klimaplanlægning.
  • Vores besøgstjeneste har flere end 10.000 gæster om året.